top of page

Damar Haritalaması

Damar haritalaması nedir?

Damaryolu operasyonu öncesi kolunuzdaki atardamar ve toplardamarların Renkli Doppler Ultrasonografi cihazı kullanılarak incelenmesidir. Bu tetkik ile damarlarınızın çapı, derinliği, akım özellikleri ve tıkanma olup olmadığı incelenir. Bu tetkik sonucuna göre Fistül veya Greft operasyonunun tipi ve bölgesi belirlenir. Damar haritalaması merkezimizde fistül veya greft operasyonu planlanan her hastaya rutin olarak yapılmaktadır.

Damar haritalaması hastaya ne sağlar?

Bu tetkik ile en uygun operasyonun hangi koldan hangi bölgeden ve hangi teknikle yapılabileceği kararı verilir. Ayrıca operasyonun başarı şansını artırır ve başarı beklentisi hakkında cerrahınıza fikir verir.

 

Damar haritalaması tetkikini kimler yapar?

Bu tetkik ideal olarak operasyonu yapacak damar cerrahı tarafından yapılmalıdır. Bazı cerrahlar ise bu incelemeyi Radyoloji Uzmanlarına yaptırmaktadır. 
 

bottom of page