top of page

Katater Takılması

Kateter nedir?

 • Kateter diyalize girmek için büyük toplardamarlara takılan esnek borucuk sistemidir. Kateterin kan alıp vermeye yarayan 2 bağlantı bölümü vardır. Diyaliz seansı sırasında kırmızı bağlantıdan kan alınır, makinede kan temizlenir ve mavi bağlantıdan hastaya geri verilir.

 • Kateterler kalıcı damaryolunuz olmadığında veya fonksiyon kaybı geliştiğinde uygulanan damaryolu seçeneğidir.

 • Kateterler yerleştirildikten hemen sonra kullanıma hazırdır.

 • Kateterler sıklıkla boyundan, bazen kasıktan yerleştirilir.

 • Kateterler tecrübeli kişiler tarafından her türlü kalp ve damar cerrahisi müdahalesinin yapılabileceği merkezlerde takılmalıdır.Geçici kateter nedir?

 • Geçici kateterler, kısa süreli kullanım amacıyla yerleştirilir.

 • Acil olarak hemodiyaliz ihtiyacı oluşan ve fistülü olmayan hastalar geçici katater takılarak hemodiyalize başlatılır. 

 • Fistül ve greftinde sorun gelişen hastalar, sorun giderilinceye kadar geçici hemodiyaliz kateteri ile hemodiyalize girer.

 • Geçici kateter boyunda ise 3-4 hafta, kasıkta ise 1 hafta kullanılması önerilmektedir.


Kalıcı kateter nedir?

 • Kalıcı kateter daha uzun süre kullanılabilen kateterlerdir. Ortalama kullanım süresi 6-12 aydır.

 • Kalıcı kateterler cilt altında oluşturulan bir tünelden geçerek, toplardamara girer.

 • Kateter üzerinde enfeksiyon yayılımını engelleyen bir

keçe vardır.

Kalıcı kateterler hangi hastalarda tercih edilmelidir?

 • Yaşam süresi beklentisi az ve genel durumu kötü hastalar.

 • Ciddi koroner arter hastalığı veya ağır kalp yetmezliği bulguları izlenen hastalar.

 • Devamlı tansiyon düşüklüğü izlenen hastalar.

 • Kol ve bacaklarda fistül ve greft seçeneklerini kullanmış veya bu yöntemlerin uygun olmadığı hastalar.

 • Fistül ve greftin oluşturulmasının ve olgunlaşmasının uzun süre gerektireceği düşünülen hastalar.

Kateter takılması öncesi nasıl hazırlık yapılmalıdır?

 • İşlem öncesi 6 saat hiçbir şey yiyip içmeyiniz.

 • Tansiyon ilaçları ve diğer ilaçlarınızı az miktar su ile alınız.

 • Kan sulandırıcı ilaç kullanıp kullanmadığınızı doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz önerdiğinde bu tür ilaçları kesiniz.

 • Şeker hastasıysanız ve insülin kullanıyorsanız işlem öncesi insülin dozunuz yapılmalıdır.


Kateter nasıl takılır?
Kateterler genellikle ameliyathane şartlarında Nefroloji, Radyoloji, Anestezi veya Kalp ve Damar Cerrahisi doktorları tarafından takılmaktadır.


İşlem Öncesi:

 • Kateter işlemi için mutlaka ailenizden bir yakınınız ile hastaneye gidiniz.

 • Doktorunuz tarafından tıbbi öykünüz, allerji durumunuz ve kullandığınız ilaçlar incelenir.

 • Bu sırada yapılacak işlem size kısaca açıklanır. Merak ettiğiniz soruları doktorunuza sorabilirsiniz.


İşlem Sırasında:

 •  Bacaklarınız bir miktar yukarı kaldırılarak boyun damarlarının

belirgin hale gelmesi sağlanır.

 •  Lokal anestezi ve bazen de damardan sakinleştirici bir ilaç uygulanır. İşlem sırasında uyanık olacaksınız.

 • Cildiniz temizleyici solüsyon ile temizlenir ve steril örtüler ile örtülür.

 • Ultrasonografi cihazı kullanılarak boyun damarlarının yeri belirlenir. Ultrasonografi kılavuzluğunda toplardamarınıza girilir.

 •  Geçici kateter direkt olarak toplardamarınıza, kalıcı kateter ise cilt altında tünelde ilerletildikten sonra toplardamarınıza takılır.

 •  Kateteri tespit eden dikişler atılır ve kateter bölgesi pansumanla kapatılır.

 •  İşlem sonrası akciğer filmi çekilerek, kateterin yeri ve akciğerlerin durumu kontrol edilir.


İşlem Sonrası:

 •  Kateter takıldıktan sonra 1-2 saat hastanede gözetim altında kalacaksınız. Takiben evinize veya diyaliz merkezine gidebilirsiniz.

 •  Evde kateter yerinden çıkmış veya kateterin takıldığı bölgede kanama görürseniz, panik yapmayınız. Pansuman üzerine kibarca baskı uygulayarak diyaliz merkezinize veya en yakın hastaneye başvurunuz.

 • Ağrınız varsa doktorunuzun önerdiği ağrı kesicileri alabilirsiniz.

Kateterlerin sakıncaları ve potansiyel riskleri nelerdir?

 • Kateterler uzun süre kullanıma uygun değildir. Kateterlerin uzun süre kullanımı enfeksiyon riskini artırır. Enfeksiyon antibiotik tedavisi veya kateterin değiştirilmesini gerektirebilir.

 • Boyun kateterleri boyun hareketlerinde ve konforlu uyuma pozisyonunda kısıtlama yapabilir. Kasık kateterleri ise yürüme ve diğer günlük aktivitelerinizde zorluk yaratır.

 • Aşırı terleme özellikle yaz aylarında enfeksiyon riskini artırabilir.

 • Kateter bölgesine koruyucu su geçirmez film uygulayarak, duş şeklinde banyo yapabilirsiniz.

 • Kateter takılması sırasında hayati tehlike oluşturabilecek riskler mevcuttur. Başlıca riskler akciğer zarının yırtılması, kanama, damar tıkanması ve ritm bozukluğudur.

 • Kateterler toplardamar sisteminde daralma ve tıkanmalara yol açabilir. Bu ise ilerideki fistül ve greft ameliyatı şanslarınızı azaltır.

 • Kateter ile yeterli kan akımı sağlanamazsa, yetersiz diyaliz oluşabilir.

 

bottom of page