top of page

Diyaliz Cerrahisi Programı 

Diyaliz Cerrahisi Programı Nedir?

Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi'miz bünyesinde hemodiyaliz tedavisi planlanan ve hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalara damaryolu oluşturulması ve takibi konusunda hizmet verdiğimiz programa verilen isimdir. Merkezimizde ayrıca diyaliz hastalarına kalp ve damar cerrahisi operasyonları da gerçekleştirilmektedir.  

Avrupa ve Amerika'da damaryolu oluşturulması ve takibi ağırlıklı olarak bu konuda uzmanlaşmış Damaryolu Cerrahisi Merkezlerinde (Vascular Access Center) yapılmaktadır. Hastanemiz bünyesinde kurulan Diyaliz Cerrahisi Programı Türkiye'de bu amaçla kurulmuş ilk merkezdir.

 

Damaryolu niçin önemlidir?

Hemodiyaliz tedavisinin yapılabilmesi için, uygun miktarda kan sağlayabilen bir damaryoluna ihtiyaç vardır. Hemodiyalize girmek için damaryolu seçenekleri fistül, yapay damar (greft) ve kataterdir. Damaryolu olmadan hemodiyaliz tedavisinin uygulanması mümkün değildir. Bu ise damaryoluna, hemodiyaliz için anahtar rolünü kazandırmaktadır.

 

Diyaliz Cerrahisi alanında hangi hizmetler verilmektedir?

 • Hemodiyaliz için damaryolu hazırlığı

 • Damar haritalaması

 • Fistül ameliyatları

 • Yapay damar (Greft) ameliyatları

 • Katater takılması

 • Fistül check-up

 • Fistül ve greft kurtarma ameliyatları

 • Damaryolu estetiği

 • Fistül kapatılması

 • Venografi

 • Fistülografi

 • Balon ve stent uygulamaları

 • Hemodiyalize başlatma programı

 • Kemoterapi amaçlı port takılması

bottom of page