top of page

Venografi

Venografi Nedir?

Diyaliz hastalarında damaryolu operasyonları öncesi toplardamar sisteminin ayrıntılı incelenmesine imkan veren görüntüleme yöntemidir.

 

 Hangi Hastalara Venografi Yapılmalıdır?
 • Toplardamar sistemi muayene ve Renkli Doppler Ultrasonografi ile yetersiz olarak izlenen hastalar

 • Daha önce omuzdan (Subclavian) katater takılmış hastalar.

 • Birden çok başarısız fistül operasyonu geçiren hastalar

 • Omuzdan veya kollardan kaza veya cerrahi operasyon geçirenler

 • Fistül veya greft şansı azalan hastalarda, yeni fistül veya greft operasyonu şansları yaratmak için.

 

 Venografi Nasıl Yapılır?

  Venografi tetkiki Anjio Laboratuarında  gerçekleştirilir. İşlem süresi yaklaşık 15-30 dakikadır. İşlem şu şekilde gerçekleştirilir:

 • Önce işlemin gerçekleştirileceği kola ilaç verilmesi için kanül yerleştirilir.

 • Daha sonra hasta Anjio Laboratuarına alınır.

 • Kanülden damarları incelemeye imkan tanıyan bir  ilaç verilir.

 • Anjio cihazı ile oluşan görüntüler kaydedilir.

 • Görüntüler ile kol ve omuzdaki tüm toplardamar işlemi ayrıntılı olarak incelenir.

 
Venografi Tetkiki Diyaliz Hastalarına Neler Kazandırır? 
 • Size yapılabilecek en uygun ameliyatın hangisi olduğuna karar verir.

 • Yapılacak operasyonun başarısını artırır.

 • Muayene ve Renkli doppler Ultrasonografi ile görülemeyen damarlarınızın saptanarak fistül operasyonu şanslarının artmasını sağlar.

 • Yapılacak operasyonların daha kısa sürede bitmesini sağlar.

 • Kolunuzda daha küçük kesilerle operasyon yapılmasını sağlar.

 • Başarısız operasyonlara ve damarlarınızın tıkanmış olmasına bağlı gelişebilecek risklere engel olur.

bottom of page