top of page

Yapay Damar (Greft) Ameliyatları

Yapay Damar (Greft) nedir?

​Hastanın fistül şanslarını kaybettiği veya damar yapısının fistüle uygun olmadığı durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Damaryolu seçenekleri arasında 2. seçenektir. 

Yapay damar teknik olarak uygulanması daha zor ve ekonomik olarak daha masraflıdır.

Hemodiyaliz için kullanılan iğneler bu yapay damara uygulanır. Operasyon yapıldıktan 2 hafta sonra genellikle kullanılabilir. Bazı yeni greftler operasyondan 1 gün sonra kullanılabilmektedir. Yapay damarın ömrü fistüle göre daha az olup, riskleri daha yüksektir. Yapay damar pıhtı oluşması sonucu çalışmaz hale geldiğinde, pıhtı çıkarma operasyonları ile tekrar çalışır hale getirilebilir.

Yapay Damar (Greft) operasyonu nasıl yapılır?

Fistül operasyonuna benzer bir operasyonla, atardamar ile toplardamar arasına cilt altına sentetik damar grefti yerleştirilir. Greft düz veya halka şeklinde yerleştirilebilir.

Hemodiyaliz için kullanılan iğneler bu yapay damara uygulanır.

Bu ameliyatlar lokal anestezi ve sedoanaljezi (Damardan sakinleştirici ve narkotik ağrı kesicilerin kullanılması) altında gerçekleştirilir.

Yapay damar operasyonu sonrası en sık görülen riskler nelerdir?
  • Kanama

  • Elde dolaşım bozukluğu

  • Pıhtı oluşması

  • Enfeksiyon

  • Balonlaşma

Yapay damarın ömrü fistüle göre daha az olup, komplikasyon (pıhtı oluşumu, enfeksiyon, damar genişlemesi vb.) oranı daha yüksektir. Yapay damar pıhtı oluşması sonucu çalışmaz hale geldiğinde, pıhtı çıkarma operasyonları ile tekrar çalışır hale getirilebilir.

bottom of page