top of page

Hemodiyalize Başlatma Programı

Hemodiyalize Başlatma Programı nedir?

Kronik böbrek yetmezliği tanısı ile izlenen hastalar böbrek fonksiyonları kritik değerlerin altına düştüğünde diyaliz tedavilerinin uygulanması zorunludur. Hastaların genellikle hemodiyaliz hakkında kötü ön yargıları ve korkuları mevcuttur. Hemodiyaliz ihtiyacı oluşan hastalarda vücutta 5-15 kg sıvı yükü ve elektrolit bozuklukları mevcuttur. Bu durum solunum zorluğu, ritm bozuklukları gibi sorunları beraberinde getirir. Hemodiyalize başlatma programı tüm müdahalelerin yapılabileceği tam teşekküllü bir hastane ortamında hastanın hemodiyalize güvenli bir şekilde başlamasını sağlamaktadır.

Hemodiyalize Başlatma Programı nasıl uygulanır?

  • Hasta Nefroloji Uzmanı veya Diyaliz Hekimi tarafından muayene ve tetkiklerle değerlendirilerek hemodiyalize ihtiyacın oluştuğu belirlenir. 

  • Hasta ve yakınları hemodiyaliz işlemi hakkında bilgilendirilir.

  • Hastanın fistülü varsa diyaliz hemşiresi tarafından değerlendirilir. Fistülün akımında veya olgunlaşmasında sorun düşünülen hastalar Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı tarafından Renkli Doppler USG ile değerlendirilir.

  • Hastanın fistülü yoksa hastaya katater takılması için değerlendirilir. Katater ameliyathane ortamında Renkli Doppler USG kılavuzluğunda uzman hekimler tarafından hastaya takılır.

  • Genel durumu iyi hastalar diyaliz ünitesinde, genel durumu kötü olan hastalar yoğun bakım ünitesinde hemodiyalize başlatılır.

  • İlk diyaliz genellikle 2 saat olarak uygulanır. Hemodiyaliz işlemi sonrası hasta servis yatağına veya evine gönderilir.

bottom of page