top of page

Fistül Check-Up (Kontrolü)

Fistül Check-Up nedir? 

Damaryolunun (Fistül ve Greft) yıllarca kullanılabilmesi için doğru kullanımı ve takibi çok önemlidir. Bunun için merkezimizde hiçbir sorun olmasa bile Fistüllerin yılda 1 kere, Greftlerin ise 6 ayda bir kontrolü gerçekleştirilmektedir. Fistül Check-Up Renkli Doppler USG kullanılarak 

damaryolunun detaylı olarak incelenmesidir.

Fistül Check-Up ile neler değerlendirilir?
  • Fistül akım miktarı

  • Damar çapları ve derinliği

  • Balonlaşma varlığı ve büyüklüğü

  • El dolaşımın durumu

Fistül Check-Up ne gibi faydalar sağlar? 
  • Damaryolunun (Fistül ve Greft)  takibinin amacı oluşan sorunların erken saptanarak gerekli tedavi ve işlemlerin zamanında uygulanmasına imkan sağlamaktır. 

  • Bu şekilde damaryolunda akım azaldığında  revizyon ameliyatları veya anjiografik yöntemler (fistülografi, balon tedavisi, vb.)  uygulanarak damaryolunun ömrü uzatılmaktadır.

  • Damaryolunun tamamen kullanılmaz hale geldiğinde katater kullanımı gerekebilmektedir. Zamanında yapılan müdahaleler katater kullanma oranını düşürmektedir.

  • Yetersiz diyaliz ve buna bağlı riskler önlenmektedir.

  • Damaryolu ömrü ve hasta ömrü artmaktadır. Bu şekilde hastanın yaşam kalitesi ve hasta ömrü artmaktadır.

bottom of page