top of page
Çakmak Erdem Hastanesi
Doç. Dr. İsmail Oral Hastaoğlu
Fistül Operasyonları
Greft Ameliyatları
Katater takılması
Güvenli ellerdesiniz
Yapay Damar Ameliyatları

Hastanın fistül şanslarını kaybettiği veya damar yapısının fistüle uygun olmadığı durumlarda kullanılan bir yöntemdir.

Katater Takılması

Kateter diyalize girmek için büyük toplardamarlara takılan esnek borucuk sistemidir. 

Fistül Ameliyatları

Hemodiyaliz için en sık kullanılan ve tercih edilen damaryolu seçeneğidir. 

Diyaliz Cerrahisi Programı  

Kronik böbrek yetmezliği günümüzde ülkemiz için önemli bir sağlık sorunudur. Böbrek yetmezliği tedavisinde,  en sık uygulanan tedavi yöntemi; hemodiyalizdir. Şu an için yaklaşık 65.000 hasta hemodiyaliz ile hayatta tutunmaya çalışmaktadır. Bu hasta sayısı her yıl 3000-4000 artmaktadır. 

Hemodiyaliz yapılabilmesi için, uygun miktarda kan sağlayabilen bir damaryoluna ihtiyaç vardır. Bu ise damaryoluna, diyaliz için anahtar rolünü kazandırmaktadır. Hemodiyalize girmek için damaryolu seçenekleri fistül, yapay damar (greft) ve kataterdir.

Hemodiyaliz için damaryolu oluşturulması ve takibi uzmanlık gerektiren bir konudur. Damaryolu konusunda çalışan bir Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olarak, hastaların yaşadığı sorunları bizzat gördüm. Bu sebeple hemodiyaliz tedavisi planlanan ve hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalara damaryolu oluşturulması ve takibi konusunda hizmet veren Türkiye'nin ilk  "Diyaliz Cerrahisi Programı'nı  oluşturmaktan gurur duyuyoruz. 

Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi'miz bünyesinde çalışmaya başlayan "Diyaliz Cerrahisi Programı" yaptığı çalışmalarla kısa sürede ülkemiz için referans bir merkez olacağına inanıyorum. Saygılarımla...

Doç. Dr. İsmail Oral Hastaoğlu

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Damaryolu Hazırlığı

Kronik böbrek yetmezliği tanısı ile izlenirken, hastalığın ilerleyen aşamalarında, diyaliz tedavilerini uygulamanız gerekecektir.

fistül check-up kontrolü

Damaryolunun (Fistül ve Greft) yıllarca kullanılabilmesi için doğru kullanımı ve takibi çok önemlidir. 

damaryolu kurtarma ameliyatı

Damaryolu (Fistül, Greft) hemodiyaliz için kullanılamaz hale geldiğinde yapılan ameliyatlarla damaryolunun tekrar çalışır hale getirilmesidir. 

bottom of page