top of page

Teşhis Yöntemleri

1)       Kan tahlilleri: Kanda yapılan başlıca tahliller şunlardır:

 

- Üre ve Kreatinin: Bu değerlerin yükselmesi böbrek yetmezliğinin ana tetkikleridir.

 

- Kan Sayımı: Kansızlık bulgusu saptanır.

 

- Ferritin, Demir ve Transferin satürasyonu: Kansızlık sebebi hakkında bilgi verir.

 

- Elektrolit değerleri: Başlıca ölçümler Sodyum, Potasyum, Klor, Bikarbonat ve Kalsiyumdur.

 

- Pıhtılaşma Testleri: Bu testlerde bozulma ve  

 

- Kan şekeri: Gizli şeker hastalığı ve şeker hastalığının derecesi hakkında bilgi verir.

 

- Parathormon: Böbrek yetmezliğinde yükselir.

 

- Kolesterol ve Trigliserid: Kalp ve damar hastalıkları için risk faktörlerini gösterir.

 

- SGOT ve SGPT: Karaciğer fonksiyon bozukluklarını gösterir.

 

- Kan Grubu: Kan verilmesi ve böbrek nakli için gereklidir.

 

- Hepatit Markerları: Diyalize başlarken Hepatit B, Hepatit C ve AIDS için tetkikler gereklidir. Hepatit B için aşılama planlanmalıdır.

 

2)       İdrar Tetkikleri:

 

3)       EKG: Kalpte beslenme bozuklukları ve kalp büyümesi hakkında bilgi verir.

 

4)       Böbrek Ultrasonu: Böbrek boyutları ve böbrek dokusunun özellikleri incelenir. Tanıyı güçlendirmek ve akut-kronik böbrek yetmezliği ayrımı için kullanılır.

 

5)       Ekokardiyografi( Kalp Ultrasonu): Kalp fonksiyonları ve kalpte sıvı toplanması hakkında bilgi verir.

 

6)       Böbrek sintigrafisi: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ana bulgulardır.

 

7)       Böbrek Biopsisi: Ultrason altında bir iğne ile böbrekten alınan parçanın patoloji laboratuarında incelenmesidir.

bottom of page