top of page

Periton Diyalizi

Periton Diyalizi Nedir?

 • Periton diyalizi hastanın periton zarını filtre olarak kullanarak böbrek yetmezliğinin tedavisini sağlayan bir tedavi yöntemidir.

 •  Hastanın karın boşluğuna yerleştirilen katater ile periton diyaliz solüsyonu batına verilir.  

 •  Bir süre beklenir. Bu bekleme süresinde karın zarı bir filtre görevi görür. Hastanın kanı ile diyaliz solüsyonu arasında zehirli maddelerin geçişi ile kan temizlenir.  Vücuttaki fazla sıvı ise solüsyonun şekerli olması özelliğiyle fazla sıvıyı kendine çeker.

 •  Daha sonra batındaki sıvı boşaltılır. Böylece vücuttaki zehirli maddeler ve fazla sıvı vücuttan uzaklaştırılmış olur.

Kimler Periton Diyalizini Tercih Etmelidir ?

 •  Çocuklar

 •  Ciddi kalp ve damar hastalığı olanlar

 •  Hemodiyaliz için damaryolu sağlanamayan hastalar

 •  Hemodiyaliz merkezine ulaşımın zor olduğu hastalar

 •  Kanamaya eğilim izlenen hastalar

 

Kimlere Periton Diyalizi Önerilmez ?

 • Batında problemler: İltihabi barsak hastalıkları, batında abse, batın içi yapışıklıklar

 • İleri derece KOAH

 • Fıtıklar

 • Şişman hastalarda

 • Hijyen sorunu

 • Psikolojik Sorunlar

 • Mental Problemler

 • Gebelik

 • Yakın zamanda böbrek nakli yapılacak hastalar

 

Periton Diyalizinin Avantajları Nelerdir?

 • Daha az diyet kısıtlaması gereklidir.

 • Hemodiyalize göre daha kolay kan basıncı kontrolü sağlar.

 • Tedavinin hastanın kendisi tarafından yapılması hastaya kendi tedavi saatlerini düzenleyebilme şansı verir.

 • Tedavi evde yapıldığı için bir merkeze ulaşım zahmetinden kurtarır.

 • Kalp ve damar sistemine yüklenme daha az düzeydedir.

Periton Diyalizinin Sakıncaları ve Riskleri Nelerdir?

 • Uygulama sıklığı yüksektir. Periton diyaliz işleminin her gün 3-5 kez yapılması gereklidir.

 • Hastanın karnında bir kataterle yaşaması gerekmektedir.

 • Hastanın tedaviye uyumu: Hastanın bizzat tedaviyi uygulaması ve sorumluluk alması gereklidir.

 • Peritonit riski

 • Kateter enfeksiyonu

 • Fıtık Gelişimi

 • Protein Kaybı

 

Periton Diyalizi İçin Niçin Eğitim Verilmesi Gerekir?

Bu tedaviyi evde uygulayabilmek için hastanın veya yakınlarının bu konuda bir eğitim alması gereklidir. Eğitim nefroloji uzmanları kontrolünde periton diyalizi hemşireleri tarafından verilir.

Eğitimde başlıca konular şunlardır:

 •  Diyaliz işlemi için bağlantıların yapılması

 •  Diyaliz makinasının kullanımı

 •  Katater bakımı

 •  Tansiyon, Nabız Ateş gibi hayati bulguların takibi

 •  Yaşanabilecek sorunların tesbiti ve bu durumda ne yapılacağı

 •  Kayıt tutmak

 •  Diyet

 •  Kullanılacak ilaçlar

 

 Takipleriniz Nasıl Yapılacak?

 • Periton diyalizi yapan hastaların tedavisinin etkinliğinin ve sürekliliğin sağlanması için takipler gereklidir.

 •  Kontrol esnasında yanınızda değişim solüsyonları, periton diyalizi kayıt defteri ve gerekli malzemeleri getirmeyi ihmal etmeyiniz.

 •  Takipler nefroloji uzmanının bulunduğu periton diyaliz merkezlerinde yapılır.

 •  Tansiyon, nabız, ateş ve ağırlık takibiniz yapılır. Ödem ve enfeksiyon açısından muayene edilirsiniz.

 •  Kan ve peritondan alınan sıvıdan gerekli tetkikler yapılır.

 • Yeterli diyaliz yapılıp yapılmadığına karar verilir.

 

Periton Diyalizi Yeterliliğinin Takibi

 Hastanın yeterli diyaliz olup olmadığını değerlendirmek için 3 kriter vardır:

 1- Klinik Değerlendirme: Hastanın kendini nasıl hissettiği, kan basıncı değerleri, hastanın ağırlığı, ödem, nefes darlığı gibi şikayetlerin olup olmadığı değerlendirilir.

 2- Biokimyasal değerlendirme: Hastanın hemogram, üre-kreatinin değerleri, Albümin, Kalsiyum gibi tetkikler ile değerlendirimesidir.

 3- Daha kompleks ve matematik ölçümlerle periton diyalizinin etkinliğine karar verilir. Bunlar Kt/V, Kreatinin klirensi, PET (Periton Eşitlem Testi) gibi incelemelerdir.

 

 Periton Diyaliz Odası Nedir?

Sürekli Ayaktan Periton diyaliz işlemini hastanın gerçekleştirildiği odadır. İdeal olarak ayrı bir odanın bu tedavi için ayrılması uygundur.  Aletli periton odası olarak hastanın yatak odası kullanılır.

Periton Diyaliz Odasının Özellikleri nelerdir?

 •  Aydınlatma ve havalandırması yeterli olmalıdır.

 •  Odanın güneş alması tercih edilir.

 •  Odada kullanılmayan eşyalar bulunmamalıdır.

 •  Bu o da başka amaçlarla (oturma odası, yemek odası, misafir odası vb.) kullanılmamalıdır.

 

Ev Ziyaretleri Neden Yapılır?

Periton diyalizinin en önemli konularından biri de ev ziyaretleridir.

Ev ziyareti hasta periton diyalizi için başlamadan önce, tedaviye başladıktan hemen sonra ve takiben hastanın ihtiyacına göre yeterli sıklıkta planlanır.

Ev ziyaretleri periton diyaliz hemşiresi tarafından planlanır ve gerçekleştirilir.

Ev ziyaretleri ile şu durumlar incelenir:

 •  Ailenin hastaya bakış açışı

 •  Hasta ile aile arasında iletişim düzeyi

 •  Periton diyalizine ailenin desteği

 •  Periton diyaliz odasının fiziki ve donanımı

 •  Hastanın tedaviyi eğitimlere uygun şekilde yapıp yapmadığı

bottom of page