top of page

Tedavi Ekibiniz

Böbrek yetmezliğinin takibi ve tedavisi bir ekip çalışmasına ihtiyaç duyar. Ekipteki her kişinin tedavinin bir kısmından sorumludur. Tedavi ekibinin lideri hastadır. Başlangıçta her kişinin ne iş yaptığını anlamak karmaşık gelebilir. Ama ekibinizi tanıdıkça siz ve ailenizin bir parçası olarak göreceksiniz. Bir ekip çalışması en iyi tedavinin sürdürülmesi için zorunludur.

 

Nefrolog:  Böbrek fonksiyonları ve böbrek hastalıkları konusunda uzmanlaşmış hekimlerdir. Nefroloji üst ihtisas olup dahiliye ihtisasının üzerine yapılmaktadır. Görevi böbrek hastalığınıza tanı koymak ve böbrek fonksiyonlarının korunması için sizi takip etmektir. Poliklinikte sizi muayene eder. Kan tetkikleri, idrar tetkikleri, radyolojik tetkiklerinizi değerlendirir ve  ilaç tedavinizi düzenler. Ekibin koordinatörü ve sorumlusudur. Nefrologunuza siz ve aileniz merak ettiğiniz soruları sorun  ve şikayetlerinizi  anlatın.Sorularınızı hatırladıkça bir kağıda yazın ve böylece soruları daha düzenli bir şekilde doktorunuza sorabilirsiniz.

Hemşireler: Tedavi seçenekleri ve günlük bakım ile ilgili soruları yanıtlamak için uygun kişilerdir. Hemşireler diyaliz öncesi hastalar ve yeni diyalize başlamış hastalar için eğitimci olarak hizmet verebilirler. Size tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirmek isteyeceklerdir. Hemşireler hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek nakli konularında uzmanlaşmış olabilirler.

 

Diyetisyen: Size sağlıklı kalabilmeniz için, en uygun diyet programını önerir.  

 

Sosyal Hizmet Uzmanı: Diyaliz tedavisinin finansmanı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemler, Emeklilik işlemleri, Malüllük işlemleri hakkında size yardımcı olacaklardır.

 

Bir çok insanın sağlık ekibine soracağı sorular için bir defterleri vardır. Sizde böyle bir defter edinin ve gerekli notları tutun.

Nefroloji merkezlerinin, hasta dernekleri ve vakıfların bu konudaki eğitim programlarına katılmak size yeni insanlar tanımak ve tedaviniz hakkında yol gösterici olabilir.

bottom of page