top of page

Böbrek Nakli

Böbrek Nakli kronik böbrek yetmezliği tedavisinde uygulanan ideal tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemiyle canlı vericiden veya kadavradan alınan böbrek bir operasyonla hastaya nakledilir.

Gelişmiş ülkelerde kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan bir hastada tedavi yöntemi seçiminde, diyaliz yöntemlerinden önce böbrek nakli öncelikle değerlendirilmektedir.

Ülkemizde 4.derece akrabalara kadar hasta yakınlarının bağışları ile canlıdan böbrek nakli gerçekleştirilmektedir. Böbrek yetmezliği konulan veya diyalize başlayan her hasta canlı vericiler açısından değerlendirilmelidir.Bu şekilde hiç diyalize başlamadan veya kısa süreli diyaliz sonrası böbrek nakli gerçekleştirilebilir. Bu ise hastanın yaşam kalitesi ve yaşam beklentisi üzerine mükemmel sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır.Canlıdan nakilde verici için  yapılan detaylı incelemeler ( muayene, kan-idrar tetkikleri, Böbrek ultrasonografisi, Bilgisayrarlı Tomografi vb.) vericinin en ufak bir riske atılmadan operasyonun gerçekleştirilmesini hedefler.

Canlıdan yapılan nakillerde 1 yıllık böbreklerin çalışma oranı %95 düzeyindedir. 5 yıl sonra ise böbreklerin %80 i sağlıklı ve yeterli fonksiyon görür. Canlıdan nakil yapılan böbrek kadavra böbreğe göre daha uzun ve sorunsuz çalışma özelliğine sahiptir.

Canlı vericisi olmayan hastalar ise kadavra kayıt listesine kaydedilmelidir. Bu konuda en büyük sorun ise karşımıza yetersiz organ bağışı olarak çıkmaktadır. Ülkemizde kadavra listesinde bekleme süresi değişik kriterlere göre değerlendirildiğinde oldukça uzundur. Bu ise böbrek naklinin önündeki en büyük sorundur.

Böbrek nakli hastanın normale yakın bir yaşam kalitesine ulaşmasını sağlar. Bu hastalar okula gidebilir, çocuk doğurabilir, iş hayatına dönerek sağlıklı bir insan gibi toplumda yer alabilirler.Bu ise böbrek nakli uygulanan hastalarda psikolojik sorunların daha az görülmesini sağlar.

Böbrek Nakli uygulanan hastalarda yaşam süresi beklentisi diğer tedavi yöntemlerine göre 2-3 kat daha uzundur. Bu ise bu tedavinin yaşam kalitesi yanında, yaşam süresi üzerinde tartışmasız üstünlüğü olduğunu göstermektedir.

Böbrek naklinde amaç sadece ameliyat yapmak değildir. Esas amaç bu böbreğin yıllarca çalışmasını sağlamaktır. Bu ise hastaların tedaviye uyumunu ve düzenli kontrolleri gerektirir.

bottom of page